Seminář o technologiích rapid prototyping

21. února 2012 10:11:00

16. února 2012 se v Kunovicích, v prostorách společnosti Evektor se ve spolupráci s firmou Technodat uskutečnil již druhý společný seminář.

Téma semináře: Rapid prototyping a reverse engineering ve společnosti Evektor a možnosti hladké migrace CATIA V5 na platformu V6

Seminář o technologiích rapid prototypingSeminář navazoval na společnou akci obou prezentujících organizací z listopadu 2011: Možnosti a přínosy 3D/PLM řešení při vývoji a realizaci moderního výrobku, kdy část tohoto semináře týkající se právě technologií „rapid prototyping" a reverzního inženýrství v Evektor, spol. s r.o. z kapacitních důvodů nemohla uspokojit všechny zájemce.

Především pro ně pracovníci z Evektoru své atraktivní téma zopakovali a pracovníci z Technodatu představili zcela nové a aktuální téma, a to možnosti hladké transformace z DS řady V5 (CATIA, ENOVIA SmarTeam) na platformu V6.

Zahájení semináře se opět ujali oba ředitelé: Václav Zajíc, výkonný ředitel společnosti Evektor, spol. s r.o., přivítal účastníky a Aleš Kobylík pak představil svojí společnost, Technodat, CAE-systémy, s.r.o., její dvacetiletou historii i úspěchy v r. 2011 na poli 3D/PLM v České republice i na Slovensku.

Poté se ujal slova Michal Jakšík, který představil svého zaměstnavatele, společnost Evektor, podrobněji a zejména z hlediska jejích výrobků a služeb, poté si vzal slovo Jozef Dráb a prezentoval hlavní téma Technodatu na tomto semináři: klíčové hodnoty platformy V6 společnosti Dassault Systèmes, její přínosy pro výrobní organizaci a možnosti hladké transformace ze stávající DS řady V5 (CATIA, ENOVIA SmarTeam) právě na novou platformu V6.

Igor Mega (Evektor) se věnoval tématu nasazení a zkušenosti s technologiemi pro rychlou a efektivní výrobu 3D prototypů v podmínkách Evektor, Vojtěch Táborský (rovněž Evektor) pak na závěr "teoretické" části semináře představil 3D optické skenování a měření a jejich praktické využití v průmyslu.

Po této "teoretické" dopolední části následovalo v pravé poledne tradiční občerstvení (raut na kterém opět nechyběly dobroty z domácí zabíjačky), po obědě se účastníci rozdělili do dvou skupin a následovala odpolední "praktická" část semináře, návštěva pracovišť 3D tisku, vakuového lití a 3D optického skenování v areálu společnosti Evektor.

Share This Using Popular Bookmarking Services
© 1999 - 2015 Evektor, spol. s r.o. | Site Map | Printable View