Červen 2011

První let letounu EV-55M Outback

Dnes z Kunovického letiště poprvé vzlétl prototyp nového letounu EV-55M. Posádku letounu tvořili zkušební pilot Evektoru Josef Charvát a vojenský pilot mjr. Jiří Hána. Vzlet se uskutečnil v 10:55 hod. místního času a trval 30 min. Během letu letoun EV-55M dosáhl rychlosti 125 kts a výšky 3500 ft. „Letoun se choval přesně tak, jak jsme předpokládali - byl velmi dobře ovladatelný a ochotně reagoval na zásahy do řízení“, konstatoval Josef Charvát.

EV-55M je vojenská varianta víceúčelového letounu EV-55 Outback, který je koncipován jako hornokřídlý, dvoumotorový, turbovrtulový letoun pro přepravu 9 - 14 cestujících nebo 1824 kg nákladu. Letoun disponuje ve své třídě nejprostornější kabinou pro cestující a náklad o celkovém objem 12.5 m3 a jeho cestovní rychlost dosahuje 220 kts v letové hladině 100 Technické parametry tohoto letounu jej předurčují k provozování z krátkých, neupravených vzletových a přistávací ploch, případně z letišť s vysokou nadmořskou výškou. Vysoká produktivita a nízké náklady na provoz a údržbu představují velkou užitnou hodnotu letounu EV-55 Outback, kterou mohou využívat provozovatelé z celého světa. Letoun je určen především pro operátory ze  zemí Jižní Ameriky, Afriky a Asie s málo rozvinutou dopravní infrastrukturou. Mezi další velmi perspektivní odběratele patří společnosti ze Spojených Států, Brazílie, Ruska, Indie, Číny nebo Austrálie. Cílem letounu EV-55 je nahradit již zastaralé dvoumotorové pístové letouny s kapacitou pro 6 – 9 cestujících a úspěšně konkurovat jednomotorovým turbovrtulovým letounům.

Letoun EV-55 bude nabízen ve 3 variantách uspořání interiéru kabiny: verze pro přepravu cestujících, verze pro přepravu nákladu a kombinovaná verze (kombi verze) s prostorem pro náklad v přední části kabiny a sedadly pro cestující umístěnými v zadní části. Doba nutná pro přeměnu interiéru kabiny mezi jednotlivými verzemi by neměla přesáhnout 20 minut.

Projekt letounu byl iniciován společností Evektor a Asociací leteckých výrobců ČR v roce 2004. Následovalo vytvoření konsorcia podniků českého leteckého průmyslu pod vedením společnosti Evektor. Projekt byl od počátku finančně podporován Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR formou grantu.

Členové konsorcia jsou následující podniky a organizace: Evektor spol. s r.o.; Evektor-Aerotechnik a.s.; AERO Vodochody a.s.; Alucast s.r.o.; Avia Propeller; Jihlavan a.s.; Jihostroj a.s.; MESIT přístroje spol. s r.o.; Mikrotechna Praha a.s.; PBS Velká Bíteš a.s.; SVÚM a.s.; TEAZ s.r.o, Technometra Radotín a.s.; ÚJV Řež a.s.; UNIS a.s.; Letecký ústav VUT v Brně; VR Group a.s. a VZLÚ a.s.

Společnost Evektor byla založena v roce 1991 a patří mezi přední konstrukční a vývojové kanceláře v České republice. Zabývá se vývojem a konstrukcí především v oblasti automobilového a leteckého průmyslu. Mezi letouny vyvinuté společností Evektor patří malé sportovní letouny EuroStar a SportStar, čtyřmístný letoun VUT100 Cobra a víceúčelový letoun EV-55 Outback.

Na tomto úspěchu se podíleli stovky pracovníků společnosti Evektor a jejích partnerských organizací, kteří tvrdě pracovali na tom, aby se projekt letounu EV-55M stal skutečností. Náš dík patří i rodinným příslušníkům a přátelům, kteří nás v našem úsilí podporovali.