Květen 2012

Evektor se podílí na vývoji největšího fúzního reaktoru současnosti

Společnost Evektor spol. s r.o. ve spolupráci s francouzskou společností Soditech bude pokračovat na vývoji největšího fúzního reaktoru současnosti.

Od ledna 2009 zaměstnanci společnosti Evektor, společně s kolegy z celého světa, pracují ve francouzském Cadarache na projektu ITER. Tento projekt má za cíl vyvinout a postavit experimentální fúzní reaktor, který bude jako první na světě schopný vyrobit více energie, než se spotřebuje na jeho provoz. Historie projektu ITER sahá až do roku 1985, kdy Francie, Velká Británie, tehdejší Sovětský svaz a USA společně navrhli založení mezinárodního projektu, který se bude zabývat využitím termonukleární fúze k mírovým účelům. V současné době je do projektu kromě EU, USA a Ruska zapojeno několik dalších zemí z celého světa, včetně Idie, Číny, Japonska a Jižní Koree. Vlastní reaktor tak má šanci nabídnout světu čistý a efektivní zdroj elektrické energie.

Fúzní reaktorZaměstnanci společnosti Evektor v současné době tvoří výpočtářskou podporu v rámci oddělení magnetů. Supravodivé cívky tvořící magnety představují srdce celého systému. Provozní podmínky pak společně s působícími silami představují výzvu z hlediska návrhu konstrukce, která musí být dostatečně poddajná kvůli teplotním deformacím a zároveň pevná pro přenos sil vzniklých interakcí mezi magnetickým polem TOKAMAKu a elektrickým proudem v cívkách.  Neméně důležitý je pak systém vodičů napájecích cívky a trubek rozvádějících superkritické helium. Vzhledem k provozním podmínkám, kdy vodiče přicházejí z normálního vnějšího prostředí do pracovního prostředí cívek, kde panuje vakuum a teploty blízké absolutní nule, je návrh jak vlastních vodičů, tak podpůrné konstrukce další z výzev, se kterými je nutné se vypořádat. Prováděné výpočty tak přesahují rámec jednoho oboru, neboť vlastní pevnostní kontrole předchází elektromagnetické a termální analýzy. Při návrhu konstrukce je nutné vzít v potaz i umístění TOKAMAKu v seizmicky aktivní oblasti.

Projekt ITER v současnosti vstupuje do fáze přípravy výroby. S tím souvisí i nové cíle a zaměření práce našich zaměstnanců. Výpočtářská činnost bude postupně utlumována a nové zaměření se týká především kontroly výrobních postupů, kontroly výroby prototypů a návrh a dozor nad zkouškami funkčnosti dílčích sestav v operačních podmínkách.

"Společnost Evektor díky této spolupráci výrazně rozšiřuje záběr svých činností i do oblasti energetiky a přináší do České republiky unikátní know how, což představuje nemalou výhodu vzhledem k rostoucímu hladu po elektrické energii a předpokládanému vývoji dalších zařízení  fungujících na principu termonukleární fúze", dodává Ing. Ladislav Chybík, vedoucí oddělení výpočtů společnosti Evektor Kunovice.

Více informací o projektu naleznete na www.iter.org .