Září 2017

Evektor úspěšně absolvoval audit Úřadu civilního letectví Číny

Tým inspektorů z oddělení certifikace a konstrukčních/typových změn Úřadu civilního letectví Číny (CAAC) provedl audit společnosti Evektor se zaměřením na výrobu detailů a montáže, procesy skladování - toky materiálu a podporu projekční organizace. Auditorský tým CAAC přezkoumal systém řízení kvality v oblasti zajištění kvality, inspekcí kvality, schválení produktu, konstrukčních změn a záznamů o kvalitě.

Společnost Evektor dodává do Číny CAAC certifikovaná lehká sportovní letadla SportStar SL, která se těší rostoucí popularitě zejména v leteckých klubech na čínském trhu. Pravidelný audit CAAC znovu potvrdil plnění veškerých požadavků CAAC pro další dodávky letounů SportStar SL na čínský trh.

“Systém řízení jakosti společnosti Evektor auditovaný čínským úřadem pro civilní letectví CAAC společně s certifikovanou leteckou výrobou dle Part 21 Úřadem civilního letectví a Evropské agentury pro bezpečnost letectví EASA potvrzují plnění veškerých požadovaných norem všeobecného letectví a jsou základem pro nejvyšší kvalitu letadel Evektor.”, uvedl Jaromír Matuška, manažer kvality společnosti Evektor-Aerotechnik.

Zahájení projektú „Zlepšení odborných jazykových dovedností v AJ“

Od 5.9.2017 probíhají ve společnostech EVEKTOR-AEROTECHNIK a.s. a Evektor, spol. s r.o. projekty „Zlepšení odborných jazykových dovedností v AJ“. Tyto projekty jsou realizovány v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II a jsou spolufinancovaný z prostředků Evropského sociálního fondu a z prostředků státního rozpočtu České republiky. Projekty budou probíhat od 5.9.2017 do 5.3.2018.“