Únor 2020

Informace k provedení auditu bezpečnosti informací externí organizací KPMG

Vážení partneři a spolupracovníci, s radostí oznamujeme, že Divize Engineeringových Služeb společnosti Evektor opět obhájila zavedený systém a politiku týkající se bezpečnostních standardů dle ISO 27001 doplněných o požadavky VDA. Tato obhajoba spočívala v absolvování auditu provedeného nezávislou společností KPMG, která přezkoumala jednotlivé požadavky týkající se ochrany informací, prototypů a spolupráce s partnery bez nálezu neshod.

Výsledkem je akceptace pro následující tři roky zařazující naši společnost mezi způsobilé organizace v systému TISAX stanoveným sdružením německých výrobců automobilů VDA pro oblast bezpečnosti informací.