EV97-031a

Výrobce motoru Rotax 914 F a Rotax 914 UL informuje o možnosti prokluzu spojky za provozu motoru, což může vést k nežádoucímu zvýšení otáček motoru nad stanovenou mez.

Platnost bulletinu: 
EV-97 Eurostar
Typ bulletinu: 
Mandatory
Datum vydání: 
18. 5. 2015