EV97-033a

Instalace mechanické pojistky proti otevření překrytu kabiny.

Platnost bulletinu: 
EV-97 Eurostar
Typ bulletinu: 
Safety Related
Datum vydání: 
23. 11. 2015