EV97-033a SR Revize 1

Instalace mechanické pojistky proti otevření překrytu kabiny.
Revize č. 1

Platnost bulletinu: 
EV-97 Eurostar
Typ bulletinu: 
Safety Related
Datum vydání: 
20. 10. 2017