EV97-035a SR

Kontrola záchranného systému Magnum, z důvodu zjištění opakovaného nedodržování servisních pokynů výrobce záchraného systému v provozu.

Platnost bulletinu: 
EV-97 Eurostar
Typ bulletinu: 
Safety Related
Datum vydání: 
31. 1. 2018