EV97-036b

Vzhledem k nedodržování servisních pokynů provozovateli letounů a pro zvýšení bezpečnosti upozorňuje výrobce letounu na dodržování servisních pokynů výrobce záchranného systému.

Platnost bulletinu: 
EV-97 Eurostar
Typ bulletinu: 
Information
Datum vydání: 
30. 11. 2017