Aircraft Design (CZ)

Vývoj letadel a letecké techniky

Kompletní vývoj letadel a letadlových celků - od prvotního návrhu až po zajištění výroby prototypu, včetně letových zkoušek a certifikace.
Společnost Evektor je držitelem Oprávnění pro konstruování malých letadel (vydaným Úřadem pro civilní letectví ČR) a evropského oprávnění  Design Organisation Approval podle EASA Part 21 Section A, Subpart J.

>1380 vyrobených
letadel
5 certifikovaných
modelů

Vývoj a konstrukce draků letadel

Drak letounu EV-55 Outback

Vývoj draků letadel je komplexní činnost, která vyžaduje dlouholeté zkušenosti a zároveň inovativní přístup. Evektor zajišťuje: kompletní vývoj draku letadla včetně jeho optimalizace, vývoj kovových struktur i kompozitních dílů, jako jsou např. dveře, přechodové kryty, motorové nebo podvozkové gondoly.  Na vývoj draku může navazovat konstrukce výrobních a sestavovacích přípravků nebo designový návrh interiéru, včetně konstrukce interiérových panelů a vybavení interiéru.

Vývoj a konstrukce letadlových soustav

Systémy letounu EV-55

Vývoj probíhá v souladu se stavebními a provozními leteckými předpisy. Evektor se specializuje je zejména na vývoj řízení letounu, palivové soustavy, hydraulické soustavy, zástavby podvozku, atd. Veškerý vývoj probíhá v prostředí 3D, včetně vyšetřování a odstraňování případných kolizí. Součásti vývoje může být zhotovení prototypových částí metodou rapid prototypingu

Zástavba avioniky a návrh elektrických systémů

Instalace avioniky

Evektor, jako jedna z mála společností v ČR, provádí kvalifikovanou zástavbu avioniky a vývoj elektrických systémů letadel. Celý vývojový proces probíhá v prostředí PTC Creo s využitím nadstavbových modulů pro/CABLING, pro/DIAGRAM a pro/HARNESS nebo v prostředí Catia V5 s nadstavbou CABI.

Prováděné vývojové aktivity v oblasti avioniky a le. systémů zahrnují:

  • Návrh architektury elektrických systémů
  • Návrh elektrické kabeláže, včetně výkresové dokumentace
  • Zástavbu avioniky podle požadavků zákazníka a leteckých předpisů, včetně návrhu schémat zapojení a kabeláže
  • Zpracování dokumentace nutné pro certifikační zkoušky avioniky
  • Konzultace a analýzy v oblasti elektromagnetické kompatibility a ochrany proti sekundárním účinkům blesků - více informací
>300 instalací
avioniky

Loga Avionika

Zástavby pohonné jednotky

Instalace motoru v letounu EV-55 Outback

Evektor provádí zástavby pístových a turbovrtulových motorů u jednomotorových i vícemotorových letadel. Zástavba rovněž zahrnuje modifikace palivového systému a návrh nebo optimalizace motorových krytů. Součástí vývoje je i provedení letových zkoušek a zajištění schválení zástavby pohonné jednotky u příslušného leteckého úřadu.

Zkoušky a certifikace letadel

Letoun VUT100 během letových zkoušek

Oddělení letové způsobilosti zabezpečuje komunikaci s hlavními leteckými úřady: ÚCL České republiky, FAA pro USA a EASA pro Evropskou unii. Evektor nabízí služby v oblasti získání certifikátu v kategorii malých letadel, kompletní zabezpečení schválení instalací a modifikací, zpracování certifikačních programů a konzultační služby v oblasti získání certifikátů pro nové letadlové části nebo vybavení.