Civil Engineering (CZ)

Stavební ocelové konstrukce

Významnou část našich konstrukčních aktivit Evektoru tvoří vývoj netradičních
ocelových stavebních konstrukcí.
Moderní architektura často využívá neobvyklé a komplexní tvary - jako tomu je
např. u konstrukce střechy nádraží King's Cross v Londýně, která vznikla ve spoluprácise společností Seele Pilsen.

Budovy - mapa

Cílem Evektoru v oblasti stavebních konstrukcí je přenášet zkušenosti a konstrukční principy z konstrukce letadel do nových oblastí a umožnit tak architektům ztvárnit jejich umělecké vize. Výsledkem jsou lehké a odolné konstrukce neobvyklých a složitých tvarů, které by dříve bylo možné realizovat jen velmi obtížně.