Stress analyses (CZ)

Statické a dynamické analýzy

Statické a dynamické analýzy tvoří nedílnou součást vývojového procesu. Nezbytnými předpoklady pro jejich úspěšné zpracovávání je zkušený tým a moderní softwarové vybavení.
Nabízíme Vám využití zkušeností našich odborných týmů s nejnáročnějšími výpočty v oblasti leteckého a automobilového průmyslu.

Statická analýza letounu

Pevnostní analýzy

Naše zkušenosti z oblasti pevnostních analýz z leteckého průmyslu se snažíme aplikovat i v jiných oborech - např. u výrobků spotřebního a lehkého průmyslu. Výsledkem jsou spolehlivé, lehké a odolné stroje a zařízení. Portfolie našich zkušeností zahrnuje:

 • Pevnostní výpočty metodou konečných prvků
 • Vytváření modelů jednotlivých částí a sestav pro analýzu metodou konečných prvků (preprocessing s využitím systémů ANSA, FEMAP, PATRAN, ANSYS a HyperWorks/HyperMesh)
 • Lineární a nelineární analýzy metodou konečných prvků s využitím systémů MSC/NASTRAN, ANSYS a MARC
 • Řešení optimalizačních úloh v systému HyperWorks/Optistruct
 • Analýzy prutových konstrukcí a mechanizmů
 • Stanovení únavové pevnosti a životnosti
 • Hmotnostní optimalizace a analýzy

Dynamická analýza

Dynamické analýzy

Dynamické analýzy s využitím moderního software patří k účinným metodám zkoumání dynamických jevů a jejich vlivu na technické parametry konstrukce. Disponujeme rozsáhlými zkušenostmi s jejich prováděném, které zahrnují zejména:

 • Modální analýzy (analýzy vlastní frekvence) konstrukcí, včetně jejich optimalizace
 • Akustické a vibrační analýzy pro eliminaci hluku a vibrací
 • Nelineární dynamické simulace reálných konstrukcí (geometrické a materiálové nelinearity, kontaktní úlohy, kombinace s tepelnými úlohami) - MARC
 • Simulace systémů s mnoha články s jejich kinematikou a dynamickou závislostí - ADAMS
 • Modelování dynamických a mechatronických systémů a speciálních dynamických problémů v systému MATLAB
 • Analýza šíření vibrací v konstrukci
 • Simulace nárazových zkoušek (crash testy)
 • Vyhodnocení únavové pevnosti částí