Aerodynamic analyses (CZ)

Aerodynamické analýzy

Aerodynamika je bouřlivě se rozvíjející obor. Aerodynamické analýzy, které mají počátek v oblasti návrhu letadel, nacházejí v současné době uplatnění i v takových oborech, jako je stavebnictví, výroba klimatizačních jednotek nebo návrh interiérů.

  • Aerodynamické analýzy letadel (letové výkony, stabilita a řiditelnost, vytváření podkladů pro statické analýzy)
  • Podpora pro vývojové a certifikační letové zkoušky a jejich vyhodnocení
  • Certifikační analýzy (letové charakteristiky, výkony, příčiny poruch pro analýzu spolehlivosti)
  • Příprava dat a postupů pro letové příručky
  • Traťové a ekonomické analýzy
  • Zákaznická podpora a řešení nestandardních provozních podmínek
  • Analýza proudění a optimalizace proudění vzduchu v kabině letounu
  • Analýza proudění okolo stavebních konstrukcí a příprava podkladů pro výpočet vzdušného zatížení konstrukcí budov, mostů, atd.
  • Aerodynamické analýzy a optimalizace proudění v exteriéru a interiéru automobilů