EMC analyses (CZ)

Analýzy elektromagnetického pole a EMC

Dnešní letadla (a nejen letadla) jsou vybavena velkým množstvím různých elektrických zařízení, která generují elektromagnetická pole a vzájemně se tak ovlivňují. Pro správnou funkci avioniky a radiostanic je nezbytné, aby elektromagnetické interference mezi jednotlivými přístroji nenarušovaly jejich správnou funkci, která má kritický význam pro bezpečnost letu.
Úspěšné zvládnutí analýz elektromagnetické kompatibility vyžaduje velmi zkušené pracovníky, propracované postupy a moderní softwarové vybavení. 

EMC analýza letounu

Nabízíme Vám pomoc s řešením úloh

 • Analýza chování elektromagnetického pole
 • EMC analýzy mezisystémových interakcí
 • Analýza vedení kabeláží s ohledem na interakci mezi jednotlivými součástkami a s uvažováním vlivu vnějšího elektromagnetického prostředí
 • Analýza rozmístění antén radiokomunikačních prostředků
 • Analýza a návrh anténních a vlnovodných prvků
 • Analýza PCB a kabelových svazků
 • Analýza vlivu externích vyzařovaných polí
 • Analýza nepřímého účinku blesků

EMC analýza letounu

Výhody, které Vám přináší EMC analýzy

 • Operativní řešení možných budoucích problémů již v prvotních fázích konstrukčních a vývojových prací
 • Úspory nákladů na výrobu a přestavbu nevyhovujících prototypů
 • Předpověď a virtuální testování vlastností budoucího skutečného prototypu
 • Předpověď dodržení hygienických norem na ochranu před neionizujícím zářením