Rapid prototyping - Intro (CZ)

Rapid prototyping

Rapid prototyping je skupina technologií pro rychlou výrobu dílů, které jsou plně funkční a svými mechanickými vlastnostmi se blíží finálnímu výrobku, který mohou dokonce nahradit. Mezi tyto technologie, které v široké míře v Evektoru využíváme, patří technologie vakuového lití a 3D tisk technologií FDM.

3D tisk technologií FDM

Moderní technologie výroby prototypových dílů, vhodná pro výrobu jednotlivých dílů. Výroba přímo z 3D dat - trvání výroby v řádu hodin nebo desítek hodin. Výsledkem je plně funkční prototypový díl.

Vakuové lití

Výroba malosériových prototypových nebo finálních dílů v jednotkách desítek nebo i stovek kusů. Rychlost výroby je v řádu jednotek dnů - závisí na počtu vyráběných kusů a na velikosti a složitosti dílů.

3D optické skenování

Rychlá kontrola vyrobených dílů nebo převedení fyzických dílů do digitálních dat. Vhodná metoda pro rekonstrukci dílů např. metodou reverzního inženýrství.