Rapid prototyping - vacuum casting (CZ)

Vakuové lití

Technologie vakuového lití je vhodná pro výrobu malých sérií prototypových a finálních dílů, a to v jednotkách desítek nebo dokonce stovek kusů. Přesnost takto vyrobených dílů je srovnatelná s přesností dílů vyrobených technologií vstřikování plastů, avšak odpadají náklady na výrobu kovové vstřikovací formy. Rychlost výroby je v řádu jednotek dnů - závisí na počtu vyráběných kusů a na velikosti a složitosti dílů.

Princip vakuového lití

 • Nejprve je vyroben tzv. master model – k jeho výrobě používáme 3D tisk pomocí technologie FDM. Jako master model se však může použít díl dodaný zákazníkem.
 • Master model se zalije do silikonu a po jeho vyjmutí je vytvořena forma pro lití, která je vícenásobně použitelná.
 • Lití probíhá ve vakuové komoře – pro lití je použit speciální dvousložkový materiál na bázi polyuretanové pryskyřice.

Vhodné použití

 • Výroba plastových prototypových dílů
 • Díly pro rozměrové a funkční zkoušky
 • Designové studie
 • Malosériová výroba náhradních dílů, pro které již není dostupné původní výrobní zařízení

Přednosti technologie vakuového lití

 • Možnost odlévání tvarově složitých dílů, tenkostěnných dílů nebo dílů s negativními úkosy
 • Výroba malých sérií prototypových a finálních dílů (desítky až stovky kusů)
 • Příznivé náklady na výrobu ve srovnání se vstřikováním plastů – není nutné vyrábět kovové formy
 • Velmi rychlá výroba – v řádu dnů
 • Přesná výroba srovnatelná s přesností dílů vyrobených metodou vstřikování plastů
 • Široké možnosti finální povrchové úpravy

Technické zařízení

 • Ve firmě Evektor disponujeme zařízením MK Vacuum Casting Chamber System II od firmy MK Technology:
 • Maximální hmotnost vyráběného dílu: 6 000 g