Rapid prototyping - 3d scan (CZ)

3D optické skenování

3D optické skenování je v podstatě převedení fyzického objektu do počítačových dat za použití 3D skeneru. V porovnání s dotykovými měřícími systémy optický skener snímá najednou celou plochu. Po nasnímání objektu vytvoří počítačový model a umožní tak jeho následný export do různých datových formátů. Další funkcí optického skenování je porovnání fyzického objektu s teoretickým CAD modelem a vyhodnocení odchylek tvaru a polohy.

Přednosti optického skenování

 • Okamžité vytvoření CAD modelu z nasnímaných dat
 • Vysoké rozlišení a přesnost
 • Mobilita měřícího zařízení
 • Vyhodnocení odchylek od CAD dat dodaných zákazníkem, získání řezů apod.
 • Export dat do různých formátů
 • Možnost kombinace s metodami Rapid prototyping nebo s CAM systémy
 • Flexibilita - lze měřit objekty od několika milimetrů do několika metrů
 • Hmotnost a velikost měřeného objektu je prakticky neomezená
 • Po úpravě povrchu lze měřit i lesklé a průhledné objekty

Vhodné použ​ití

 • Digitalizace objektů, ke kterým nejsou k dispozici výrobní podklady
 • Rozměrová a tvarová kontrola objektů
 • Rekonstrukce poškozených objektů

Nabídka služeb optického skenování

 • Digitalizace objektů
 • Vyhodnocení kvality CAD dat zákazníka
 • Rekonstrukce objektů a následné vytvoření modelu pomocí FDM technologií
 • Měření u zákazníka