EPOS - Cooperating Companies (CZ)

Spolupracující organizace

Logo Evektor

Hlavní řešitel a koordinátor projektu

Logo Rotex electric

Výrobce elektrického motoru

Logo VZLÚ

Výrobce vrtule

Logo MGM compro

Výrobce řídící jednotky

Logo Aeroworks

Dodavatel zobrazovací jednotky motorových parametrů

Logo LAA

Letoun SportStar EPOS je vyvíjen s přispěním a v souladu s předpisy ELSA Letecké amatérské asociace ČR a ASTM F2840-11.

Logo TAČRProjekt č. TA01030821 "EPOS" je řešen s finanční podporou TA ČR.