About Evektor - Projects (CZ)

Společnost Evektor je aktivně zapojena do mezinárodní spolupráce a účastní se výzkumných a vývojových projektů podporovaných Evropskou unií a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

Clean Sky 2

Logo Clean Sky 2Evektor je jeden z leaderů celoevropského výzkumného programu Clean Sky 2. Tento program je zaměřen na výzkum nových technologií v letectví, které mají snížit spotřebu paliva, emise skleníkových plynů CO2 a NOa na snížení hlukových emisí, které vznikají při provozu letounů. Cílem je snížit tyto emise o 20 - 30% ve srovnání se současným stavem. Celkově bude do výzkumu nových technologií investovány 4 miliardy € a to do roku 2024.

Členy konsorcia jsou vedle Evektoru společnosti: Airbus, EADS, Fraunhoffer, Alenia Aermacchi, Augusta Westland, Piagio Aero, Safran, Thales, Saab, Dassault Aviation, Liebherr, Rolls-Royce.

Více informací na webu Cleansky.

CESAR - Cost-Effective Small Aircraft

Logo CESARProjekt byl zaměřen na vlastní proces vývoje malého dopravního letounu s cílem snížit vývojové náklady o 20% a zkrátit čas potřebný k uvedení výrobku na trh, tzv. time-to-market, z průměrných 6 let na 4 roky.

Technická náplň projektu se orientovala na zdokonalení vývojových nástrojů v oblasti aerodynamiky a konstrukce letounu. Zároveň se projekt zabýval vybranými systémy letounu, které mají zásadní vliv na snižování provozních nákladů a zvýšení bezpečnosti přepravy cestujících. 

Projekt CESAR byl realizován za finanční podpory Evropské unie.

IMPERJA - Improving the Fatigue Performance of Riveted Joints in Airframes

Předmětem zájmu projektu IMPERJA bylo zvýšení únavového života nýtových spojů, které vedlo ke zvýšení životnosti letounu, menšímu počtu kontrol a tím ke snížení provozních nákladů. Do projektu bylo zapojeno celkem 8 společností z Polska, České republiky a Německa.

Projekt IMPERJA byl realizován za finanční podpory Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství ČR

ENFICA-FC - Environmental Friendly Inter City Aircraft Powered by Fuel Cells

Logo ENFICA-FCTento projekt se zabýval studiem a vývojem letounu poháněného elektrickou energií získávanou z vodíku prostřednictvím palivových článků.           V průběhu projektu byl vyvinut elektrický pohonný systém, který byl nainstalován do demonstračního letounu. Projektu se účastnilo 9 společností a institucí z 5 zemí.

Projekt ENFICA-FC byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Více o projektu na www.enfica-fc.polito.it

ARTEMIS - Analytický výzkum ohrožení v elektromagneticky integrovaných soustavách

Projekt ARTEMIS si klade za cíl vytvořit a ověřit nové analytické a experimentální metody pro posouzení inherentní ochrany malých letadel a v nich nainstalovaných soustav před elektromagnetickými vlivy vnějšího prostředí ve všech vývojových fázích, tj. od počátečních stádií tvorby virtuálního prototypu až po letové zkoušky včetně certifikace. Projektu se účastní tři společnosti a dvě vysoké školy z ČR.

Projekt ARTEMIS je realizován za finanční podpory Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.