About Evektor - Certificates (CZ)

Společnost Evektor je držitelem certifikátů vydaných Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví a českým Úřadem pro civilní letectví. Tyto certifikáty nás opravňují k vývoji a zkouškám malých letadel do maximální vzletové hmotnosti 5700 kg. Evektor je rovněž držitelem typových osvědčení pro letouny L13 Vivat a EV-97 VLA Harmony.

Certifikáty vztahující se k činnosti společnosti

Národní DOA
Evropské DOA
Povolení pro zkušební lety
Národní DOA
Oprávnění k výrobě vojenské techniky

Typová osvědčení pro letouny

Typové osvědčení L13 Vivat
Typové osvědčení EV-97 VLA