Podpořili jsme Dětské centrum Zlín

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc je jednou ze služeb Dětského centra Zlín, která poskytuje pomoc a podporu ohroženým dětem. Jsou jediným poskytovatelem krizových lůžek pro děti, o které se v danou chvíli nemůže postarat vlastní rodina, a to v celém Zlínském kraji.

Byli jsme Dětským centrem osloveni prosbou o zajištění sociálního automobilu, který umožní převoz dětí do škol, ale i do jejich volnočasových aktivit či zdravotnických zařízení. Snaží se tak dětem ponechat maximum z jejich přirozeného prostředí a také to, co mají rády a na co jsou zvyklé.

Neváhali jsme a velmi rádi se tak podíleli na pomoci Dětskému centru.