O Evektoru

Evektor je mezinárodní společnost a patří mezi přední vývojové a výrobní společnosti působící v leteckém průmyslu v České republice. Kromě letectví má Evektor rozsáhlé vývojové aktivity v automobilovém a strojírenském průmyslu. Společnost byla založena v roce 1991 a již od roku 1992 působí v oblasti vývoje a konstrukce letadel. Historicky Evektor navazuje na tradice společnosti Aerotechnik CZ, která se stala jeho součástí v roce 1996, a která byla založena v roce 1970 a během své existence vyrobila, mimo jiné, téměř 200 letounů řady L-13 Vivat.

Více než 380 profesionálů v 6 pobočkách po celé České republice

Více než 1400 vyrobených a prodaných letounů do 50 zemí celého světa

Zaměření na vývoj pokrokových technologií – elektrické pohony vozidel a letadel

Účast v evropských výzkumných programech - jeden z leaderů Clean Sky 2

L-159 ALCA za letu

Spolupráce na vývoji bojového letounu L-159 ALCA

Nosová část letounu L 159

Prototypová výroba nosové části letounu

Loga Stihl a Viking

Zahájení spolupráce s firmami Stihl a Viking

Drtič větví

Zahradní drtič větví značky Viking

Škoda Fabia

Zahájení spolupráce se Škodou-Auto, a.s.

EV-97 EuroStar za letu

Vývoj a zahájení výroby letounů EV-97 EuroStar

Ae 270

Spolupráce na vývoji letounu Ae 270

Výroba prototypových částí letounu Ae 270

Prototypová výroba zadní části letounu Ae 270

VUT100 Cobra za letu

Zahájení vývoje čtyřmístného letounu VUT100 Cobra ve spolupráci s Leteckým ústavem VUT v Brně

Letoun EV-97 VLA
Typový certifikát EV-97 VLA

Dokončení vývoje dvoumístného letounu EV-97 VLA a získání certifikátu. 

Prototyp VUT100-120i

První let prototypu letounu VUT100-120i Cobra

3D model letounu EV-55

Zahájení vývoje turbovrtulového letounu EV-55 Outback

Montáž letounu EV-55 Outback

Zahájení montáže prvního prototypu letounu EV-55 Outback

Části vyrobené metodou 3D tisku

Nákup technolige 3D tisku a založení oddělení Rapid prototypingu

3D optické skenování

Nákup a zprovoznění technologie 3D optického skenování

Ocelové stavební konstrukce.

Zahájení podnikání ve vývoji stavebních ocelových konstrukcí

Vzlet letounu EV-55 Outback

Vzlet prototypu letounu EV-55 Outback a zahájení vývojových zkoušek

Elektrický motor letounu SportStar EPOS

Dokončení vývoje konceptu letounu poháněného elektromotorem SportStar EPOS

Letoun SportStar EPOS za letu

Zahájení továrních letových zkoušek SportStar EPOS 

Videoprezentace

Mezinárodní výzkumné projekty

Společnost Evektor je aktivně zapojena do mezinárodní spolupráce a účastní se výzkumných a vývojových projektů podporovaných Evropskou unií a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

Clean Sky 2

Logo Clean Sky 2Evektor je jeden z leaderů celoevropského výzkumného programu Clean Sky 2. Tento program je zaměřen na výzkum nových technologií v letectví, které mají snížit spotřebu paliva, emise skleníkových plynů CO2 a NOa na snížení hlukových emisí, které vznikají při provozu letounů. Cílem je snížit tyto emise o 20 - 30% ve srovnání se současným stavem. Celkově bude do výzkumu nových technologií investovány 4 miliardy € a to do roku 2024.

Členy konsorcia jsou vedle Evektoru společnosti: Airbus, EADS, Fraunhoffer, Alenia Aermacchi, Augusta Westland, Piagio Aero, Safran, Thales, Saab, Dassault Aviation, Liebherr, Rolls-Royce.

Více informací na webu Cleansky.

CESAR - Cost-Effective Small Aircraft

Logo CESARProjekt byl zaměřen na vlastní proces vývoje malého dopravního letounu s cílem snížit vývojové náklady o 20% a zkrátit čas potřebný k uvedení výrobku na trh, tzv. time-to-market, z průměrných 6 let na 4 roky.

Technická náplň projektu se orientovala na zdokonalení vývojových nástrojů v oblasti aerodynamiky a konstrukce letounu. Zároveň se projekt zabýval vybranými systémy letounu, které mají zásadní vliv na snižování provozních nákladů a zvýšení bezpečnosti přepravy cestujících. 

Projekt CESAR byl realizován za finanční podpory Evropské unie.

IMPERJA - Improving the Fatigue Performance of Riveted Joints in Airframes

Předmětem zájmu projektu IMPERJA bylo zvýšení únavového života nýtových spojů, které vedlo ke zvýšení životnosti letounu, menšímu počtu kontrol a tím ke snížení provozních nákladů. Do projektu bylo zapojeno celkem 8 společností z Polska, České republiky a Německa.

Projekt IMPERJA byl realizován za finanční podpory Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství ČR

ENFICA-FC - Environmental Friendly Inter City Aircraft Powered by Fuel Cells

Logo ENFICA-FCTento projekt se zabýval studiem a vývojem letounu poháněného elektrickou energií získávanou z vodíku prostřednictvím palivových článků.           V průběhu projektu byl vyvinut elektrický pohonný systém, který byl nainstalován do demonstračního letounu. Projektu se účastnilo 9 společností a institucí z 5 zemí.

Projekt ENFICA-FC byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Více o projektu na www.enfica-fc.polito.it

ARTEMIS - Analytický výzkum ohrožení v elektromagneticky integrovaných soustavách

Projekt ARTEMIS si klade za cíl vytvořit a ověřit nové analytické a experimentální metody pro posouzení inherentní ochrany malých letadel a v nich nainstalovaných soustav před elektromagnetickými vlivy vnějšího prostředí ve všech vývojových fázích, tj. od počátečních stádií tvorby virtuálního prototypu až po letové zkoušky včetně certifikace. Projektu se účastní tři společnosti a dvě vysoké školy z ČR.

Projekt ARTEMIS je realizován za finanční podpory Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Certifikáty

Společnost Evektor je držitelem certifikátů vydaných Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví a českým Úřadem pro civilní letectví. Tyto certifikáty nás opravňují k vývoji a zkouškám malých letadel do maximální vzletové hmotnosti 5700 kg. Evektor je rovněž držitelem typových osvědčení pro letouny L13 Vivat a EV-97 VLA Harmony.

Certifikáty vztahující se k činnosti společnosti

Národní DOA
Evropské DOA
Povolení pro zkušební lety
Národní DOA
Oprávnění k výrobě vojenské techniky
Výrobní certifikát CAAC

Typové certifikáty pro letadla

Ceriifikát EASA pro SportStar RTC
Certifikát EASA pro EV-97 VLA
Certifikát CAAC pro SportStar SL
Certifikát EASA pro L13 Vivat