Postup ověření platnosti podpisového certifikátu

 1. Instalace certifikátu Certifikační autority Evektor
  • stáhnětet si soubor s certifikátem AD-CA a po stažení jej rozzipujte (pokud nebude rozzipování provedeno automaticky)
  • pravým tlačítkem klikněte na AD-CA.cer a zvolte „Naistalovat certifikát
  • poté klikněte na tlačítko „Další“
  • na dalším okně zvolte „Všechny certifikáty umístit v následujícím úložišti“ a tlačítko „Procházet
  • zvolte druhou možnost „Důvěryhodné kořenové certifikační autority“ a tlačítko „OK
  • poté „Dalšía „Dokončit
 2.  Nastavení Adobe Readeru 11/DC pro kontrolu platnosti podpisu
  • spusťte Adobe Reader 10/11/DC
  • na horním menu zvolte „Úpravy“
  • poté vyberte záložku „Podpisy“ a v submenu „Ověření“ zvolte „Další“ - viz obrázek
   Okno předvolby Adobe Acrobat Reader
  • v podmenu „Čas ověření“ zvolte možnost „Aktuální čas“
   Okno předvolby ověření podpisu - Adobe Acrobat reader
  • klikněte na tlačítko "Hotovo"