Přehled bulletinů a PZZ/AD pro L60

Poznámka: a – závazné bulletiny, b – informační bulletiny

L 60

Bulletiny

Číslo Vydáno Popis
L60-001a 7.4.1987 Na kování L 60.201 – 35.Pl spojující vzpěry křídel s trupem se objevily trhliny v místech svaření  podsestavy.
L60-002a 23.10.1990 Zrušeno bulletinem L60-004a.
L60-003a 7.1.1992 Zrušeno bulletinem L60-004a.
L60-004a 6.2.1998 Změny v systému periodické údržby. Ruší se platnost bulletinů L 60-002a, L 60-003a.
L60-005b 21.11.2000 Náhrada hasicích přístrojů.
L60-006a 24.7.2001 Životnost hadic v systému instalace brzd, olejové a palivové soustavy.
L60-007b 18.2.2003 Zajištění trvalé vzájemné informovanosti o letové způsobilosti mezi provozovatelem motorového kluzáku a 
L60-008a SR 23.6.2009 Kontrola lan a dorazů řízení.
L60-009a 14.4.2015 Protokol o provedení komisionální prohlídky. Bulletin ke stažení zde.
L60-010a 20.5.2016 Prohlídky táhel řízení výškovky a směrovky na opotřebení. Bulletin ke stažení zde.
L60-011a 20.5.2016 Sjednocení a upřesnění dokumentace platné pro obsluhu, údržbu, opravy a provoz letounů. Bulletin ke stažení zde.

PZZ/AD

Číslo Vydáno Popis
CAA-AD-001-2009 26.6.2009 Letadlo – kompletní trasa řízení směrového kormidla – kontrola

L 60 S

Bulletiny

Číslo Vydáno Popis
L60S-001a 13.2.1979 Zrušen bulletinem L60S-015a.
L60S-002b 25.4.1983 Zajistění matice svěrného spojení páky olejového kohoutu na nádrži letounu L 60 S.
L60S-003a 25.2.1985 Doplnění návodu k obsluze a provádění periodických  prací na leteckém motoru AI - 14 R  6.série a AI – 14 RA.
L60S-004a 17.12.1985 Při výrobě nebylo kontrolováno 70% plošné dosednutí unášeče na bronzový a dělený kroužek spojení.
L60S-005a 4.3.1986 Při výrobě ND došlo u částí dílců k záměně materiálu a k následné deformaci otvorů f 8 H 8 v provozu.
L60S-006a 7.4.1987 Na kování L 60.201 - 35.Pl spojující vzpěry křídel s trupem se objevily trhliny v místech svaření podsestavy.
L60S-007b 15.1.1988 Použití magneta typu M 9-F.
L60S-008a 22.12.1987 Zlepšení podélné stability letounu s pevným a volným kormidlem.
L60S-009b 26.9.1989 Po ověření a upřesnění zástavby spouštěcí cívky KP 4716 do obvodu zapalování motoru se ruší bulletin č. L60S-007b.
L60S-010a 23.10.1990 Zrušen bulletinem L60S-015a.
L60S-011a 7.6.1991 Při dotahování jímky teploměru vstupního oleje může dojít k prasknutí přípojky, která nemá osazení pro klíč k zachycení utahovacího momentu.
L60S-012a 7.1.1992 Zrušen bulletinem L60S-015a.
L60S-013a 6.8.1992 Použití jiných druhů olejů pro motory AI - 14  RA.
L60S-014b 19.6.1995 Ukončení výroby leteckého akumulátoru typ 12A10.
L60S-015a 6.2.1998 Změny v systému periodické údržby. Ruší se platnost bulletinů L60S-001a, L60S-010a, L60S-012a.
L60S-016b 21.11.2000 Náhrada hasicích přístrojů.
L60S-017b 21.11.2000 Prodloužení životnosti vrtulí vyrobených po 19. 3. 1980 a z toho vyplývající změny v systému údržby.
L60S–018a 23.4.2001 Instalace palubních hodin AČS-1 (M) dle předpisu dle předpisu L 6.
L60S–019a 24.7.2001 Životnost hadic v systému instalace brzd, olejové a palivové soustavy.
L60S-020b 18.2.2003 Zajištění trvalé vzájemné informovanosti o letové způsobilosti mezi provozovatelem motorového kluzáku a držitelem typové dokumentace a výrobcem.
L60S-021a SR 23.6.2009 Kontrola lan a dorazů řízení.
L60S-022a 14.4.2015 Protokol o provedení komisioální prohlídky. Bulletin ke stažení zde.
L60S-023a 15.12.2015 Zpětná montáž opravených táhel řízení na letoun v. č. 150815 pozn. značky OK-MTI. Bulletin ke stažení zde.
L60S-024a 20.5.2016 Prohlídky táhel řízení výškovky a směrovky na opotřebení. Bulletin ke stažení zde.
L60S-025a 20.5.2016 Sjednocení a upřesnění dokumentace platné pro obsluhu, údržbu, opravy a provoz letounů. Bulletin ke stažení zde.
L60S-026a 22.5.2017 Bulletin umožní použití tlakové láhve D460001N (Z37.4618-00) k nastartování letadla i po skončení dobové platnosti stanovené výrobcem láhve. Bulletin ke stažení zde. Příloha ke stažení zde.

PZZ/AD

Číslo Vydáno Popis
CAA-AD-001/2005 17.1.2005 Vrtule – vrtulový náboj - kontrola.
CAA-AD-001-2009 26.6.2009 Letadlo – kompletní trasa řízení směrového kormidla – kontrola.

L 60 SF

Bulletiny

Číslo Vydáno Popis
L60SF-001a 4.3.1986 Při výrobě ND došlo u částí dílců k záměně materiálu a k následné deformaci otvorů f 8 H 8 v provozu.
L60SF-002b 5.5.1986 Náhrada hydraulického oleje AMG-10 za olej Aeroshell Fluid - 41 v systému brzd hlavního podvozku.
L60SF-003a 7.4.1987 Na kování L 60.201 - 35.Pl spojující vzpěry křídel s trupem se objevily trhliny v místech svaření podsestavy.
L60SF-004a 22.12.1987 Zlepšení podélné stability letounu s pevným a volným kormidlem.
L60SF-005a 23.10.1990 Zrušen bulletinem L60SF-008a.
L60SF-006a 7.1.1992 Zrušen bulletinem L60 SF-008a.
L60SF-007b 19.6.1995 Ukončení výroby leteckého akumulátoru typ 12A10.
L60SF-008a 6.2.1998 Změny v systému periodické údržby. Ruší se platnost bulletinů L60SF-005a, L60SF-006a.
L60SF-009b 21.11.2000 Náhrada hasicích přístrojů.
L60SF-010a 24.7.2001 Životnost hadic v systému instalace brzd, olejové a palivové soustavy.
L60SF-011b

18.2.2003

Zajištění trvalé vzájemné informovanosti o letové způsobilosti mezi provozovatelem motorového kluzáku a

držitelem typové dokumentace a výrobcem.

L60SF-012a SR

23.6.2009

Kontrola lan a dorazů řízení.

L60SF-013a

14.4.2015

Protokol o provedení komisionální prohlídky. Bulletin ke stažení zde.

L60SF-014a

20.5.2016

Prohlídky táhel řízení výškovky a směrovky na opotřebení. Bulletin ke stažení zde.

L60SF-015a

20.5.2016

Sjednocení a upřesnění dokumentace platné pro obsluhu, údržbu, opravy a provoz letounů. Bulletin ke stažení zde.

L60SF-016a

22.5.2017

Bulletin umožní použití tlakové láhve D460001N (Z37.4618-00) k nastartování letadla i po skončení dobové platnosti stanovené výrobcem láhve. Bulletin ke stažení zdePříloha ke stažení zde.

PZZ/AD

Číslo Vydáno Popis
CAA-AD-001-2009 26.6.2009 Letadlo – kompletní trasa řízení směrového kormidla – kontrola.