Seznam vydaných bulletinů pro motorový kluzák L 13 Vivat (všechny verze)

L 13 SW, L 13 SE

Kompletní seznam vydaných bulletinů k datu 29.1.2020 je ke stažení zde.

Bulletiny ke stažení v elektronické verzi

Č. bulletinu  Datum   Popis
SW 13 - 065a R3 23.11.2015 Ztráta vrtule za letu v důsledku utržení upevňovacích šroubů. Výrobce motoru nařizuje výměnu upevňovacích šroubů a revizi utahovacích momentů matic, zajištěných drátem - upřesnění postupu.
SW 13 - 066a SR R1  10.12.2015 Z důvodu výskytu podvržených dílů - vrtulí řady V 218 nařizuje firma Evektor, spol. s r.o., držitel TC k motorovým kluzákům L 13 SW/SE, provést kontrolu zmíněných vrtulí namontovaných na všech motorových kluzácích L 13 SW/SE - upřesnění postupu.
SW 13 - 067b 06.06.2018 V příručce pro údržbu motorového kluzáku se upřesňuje postup montáže šesti matic k upevnění vrtule V-218B v souladu s Uživatelskou příručkou k vrtuli UM-01, Rev.2 a bulletinem výrobce motoru MIII SAB-003/2015 R1.
SW 13 - 068b 29.01.2020

Provádí se činnosti definované Pracovní kartou k zakázce&nbsp 023.006.

L 13 SEH, L 13 SDM

Kompletní seznam vydaných bulletinů k datu 6.6.2018 je ke stažení zde.

L 13 SL, L 13 SDL

Kompletní seznam vydaných bulletinů k datu 6.6.2018 je ke stažení zde.