Tapio (CZ)

Ucelená řada elektrických pohonů vozidel, vyvinutá společností Evektor, spol. s r.o. ve spolupráci s FEKT VUT v Brně, reaguje na celosvětový trend ekologické dopravy, pričemž nabízí unifikovaný elektrický pohon vozidel od nejmenších, až po vozidla s maximálním výkonem aktuálně 6 kW při nominálním napájecím napětí do 48 V.

Leták TAPIO

Logo TAČR

Projekt č. TA01011060 "TAPIO" je řešen s finanční podporou TA ČR.

Více informací o projektu TAPIO
získáte na:
tel.: 572 537 427
electromobility@evektor.cz

Zástavbově výhodná a jednoduchá instalace do vozidla

Kompaktní hnací nápravy jsou koncipovány jako monobloky se silovou elektronikou, což umožnuje nenáročnou a pozičně výhodnou instalaci do vozidel. Zprovoznění hnacích náprav předpokládá pouze připojení ovládacích prvků a napájecího napětí.

Uživatelské funkce

Elektrický pohon disponuje volitelnou funkcí rekuperace energie při brzdění, pomocí sběrnice CAN lze monitorovat a uživatelsky nastavovat parametry jeho činnosti.

Unikátní patentovaný pohon pro pomalu jedoucí vozidla

U pomalu jedoucích vozidel je rozhodujícím konstrukčním hlediskem požadavek na vysoký krouticí moment pohonu, zejména pro rozjezd vozidla z klidu, a zároveň na schopnost účinného chlazení elektromotoru při jeho nízkých otáčkách. Pohonná jednotka na bázi spínaného reluktačního motoru tyto požadavky ideálně splňuje.

Robustní a jednoduchá konstrukce, motor bez permanentních magnetu

Spínaný reluktanční motor se obecně vyznačuje svojí robustností, mj. díky nepřítomnosti permanentních magnetu. Jeho aplikace do unikátní konstrukce kompaktních hnacích náprav tuto jeho výhodu dále rozvíjí.

Ekonomika a ekologie

Výroba, montáž a demontáž kompaktních hnacích náprav jsou jednoduché a rychlé, což šetří výrobní i případné servisní náklady a mj. dovoluje efektivní produkci malosériových modifikací. Takto koncipovaný elektrický pohon se od svého vzniku po vlastní provoz vyznačuje nízkými náklady a šetrností vůči životnímu prostředí a je vhodnou aplikací například pro elektromobilitu, logistiku, zemědělství a další odvětví lidské činnosti.

Základní varianty kompaktní hnací nápravy do 3 kW

Nápravy TAPIO do 3kW

Parametry pohonu vozidla
Napájecí napětí
[v]
Maximální výkon
[kW]
Maximální kroutící moment
[Nm]*
Maximální rychlost
[km/h]**
12 0,8 100 10
200 5
24 1,5 100 20
200 10
36 2,3 100 30
200 15
48 3,0 100 40
200 20
* na nápravě
** závisí na průměru použitých pneumatik
Volitelná výbava vnější brzda na motoru, volitelně ovládaná elektromagnetem
možnost rekuperace elektrické energie při brzdění
přídavné portálové redukční převody
Na vyžádání lze realizovat další modifikace těchto kompaktních hnacích náprav.

Základní varianty kompaktní hnací nápravy do 6 kW

Nápravy TAPIO do 6kW

Parametry pohonu vozidla
Napájecí napětí
[v]
Maximální výkon
[kW]
Maximální kroutící moment
[Nm]*
Maximální rychlost
[km/h]**
Příklady možností aplikací ve vozidlech kategorie
48 4,0 140/340 45 obecně L6e
48 6,0 190/450 45 L6e-B (nákladní)
48 6,0 dle převodů dle převodů buggy
48 6,0 dle převodů dle převodů motokára
* na nápravě, vyšší hodnota při použití řiditelného redukčního převodu
** závisí na průměru použitých pneumatik
Volitelná výbava vnější brzda na motoru, volitelně ovládaná elektromagnetem
možnost rekuperace elektrické energie při brzdění
řiditelný redukční převod
uzávěrka diferenciálu
přídavné portálové redukční převody
Na vyžádání lze realizovat další modifikace těchto kompaktních hnacích náprav.

Příklady možností aplikací jednotlivých provedení kompaktních hnacích náprav

Příklady použití náprav TAPIO