Vývoj a konstrukce

Vývoj letadel a letecké techniky

Kompletní vývoj letadel a letadlových celků - od prvotního návrhu až po zajištění výroby prototypu, včetně letových zkoušek a certifikace.
Společnost Evektor je držitelem Oprávnění pro konstruování malých letadel (vydaným Úřadem pro civilní letectví ČR) a evropského oprávnění  Design Organisation Approval podle EASA Part 21 Section A, Subpart J.

>1380 vyrobených
letadel
5 certifikovaných
modelů

Vývoj a konstrukce draků letadel

Drak letounu EV-55 Outback

Vývoj draků letadel je komplexní činnost, která vyžaduje dlouholeté zkušenosti a zároveň inovativní přístup. Evektor zajišťuje: kompletní vývoj draku letadla včetně jeho optimalizace, vývoj kovových struktur i kompozitních dílů, jako jsou např. dveře, přechodové kryty, motorové nebo podvozkové gondoly.  Na vývoj draku může navazovat konstrukce výrobních a sestavovacích přípravků nebo designový návrh interiéru, včetně konstrukce interiérových panelů a vybavení interiéru.

Vývoj a konstrukce letadlových soustav

Systémy letounu EV-55

Vývoj probíhá v souladu se stavebními a provozními leteckými předpisy. Evektor se specializuje je zejména na vývoj řízení letounu, palivové soustavy, hydraulické soustavy, zástavby podvozku, atd. Veškerý vývoj probíhá v prostředí 3D, včetně vyšetřování a odstraňování případných kolizí. Součásti vývoje může být zhotovení prototypových částí metodou rapid prototypingu

Zástavba avioniky a návrh elektrických systémů

Instalace avioniky

Evektor, jako jedna z mála společností v ČR, provádí kvalifikovanou zástavbu avioniky a vývoj elektrických systémů letadel. Celý vývojový proces probíhá v prostředí PTC Creo s využitím nadstavbových modulů pro/CABLING, pro/DIAGRAM a pro/HARNESS nebo v prostředí Catia V5 s nadstavbou CABI.

Prováděné vývojové aktivity v oblasti avioniky a le. systémů zahrnují:

  • Návrh architektury elektrických systémů
  • Návrh elektrické kabeláže, včetně výkresové dokumentace
  • Zástavbu avioniky podle požadavků zákazníka a leteckých předpisů, včetně návrhu schémat zapojení a kabeláže
  • Zpracování dokumentace nutné pro certifikační zkoušky avioniky
  • Konzultace a analýzy v oblasti elektromagnetické kompatibility a ochrany proti sekundárním účinkům blesků - více informací
>300 instalací
avioniky

Loga Avionika

Zástavby pohonné jednotky

Instalace motoru v letounu EV-55 Outback

Evektor provádí zástavby pístových a turbovrtulových motorů u jednomotorových i vícemotorových letadel. Zástavba rovněž zahrnuje modifikace palivového systému a návrh nebo optimalizace motorových krytů. Součástí vývoje je i provedení letových zkoušek a zajištění schválení zástavby pohonné jednotky u příslušného leteckého úřadu.

Zkoušky a certifikace letadel

Letoun VUT100 během letových zkoušek

Oddělení letové způsobilosti zabezpečuje komunikaci s hlavními leteckými úřady: ÚCL České republiky, FAA pro USA a EASA pro Evropskou unii. Evektor nabízí služby v oblasti získání certifikátu v kategorii malých letadel, kompletní zabezpečení schválení instalací a modifikací, zpracování certifikačních programů a konzultační služby v oblasti získání certifikátů pro nové letadlové části nebo vybavení.

Vývoj automobilové techniky

Od roku 1996 Evektor spolupracuje s předním českým výrobcem automobilů. Mezi hlavní oblasti spolupráce patří konstrukce plechových částí karoserie a plastových interiérových panelů, včetně palubní desky nebo vývoj a konstrukce zpětných zrcátek.

Loga Škoda a VW 21 let trvající
spolupráce
podíl na vývoji
modelů
>10

Vývoj plechových částí karoserií

Automobil

Vývoj plechových částí zahrnuje návrh a konstrukci částí karoserie nebo jiných větších celků, např. C-sloupků, střešních panelů, zadních částí karoserie, atd., návrh a konstrukci dveří a otevíracích mechanizmů, výplňových panelů dveří nebo kapot.

Vývoj plastových částí interiéru

Palubní deska automobilu

Vývoj plastových částí zahrnuje konstrukce interiérů a jejich částí, výplňových panelů dveří, zpětných zrcátek, návrh, design a konstrukce palubních desek, návrh příslušenství, např. držáků nápojů.

Součástí řešení může být i designový návrh, např. palubní desky nebo jiných částí vybavení interiéru, popř. designová studie exteriéru.

Vývoj malých strojů

Od roku 1994 Evektor spolupracuje s předním německým výrobcem zahradní techniky na vývoji motorových pil a ostatní zahradní mechanizace.

Drtič větví

Úspěšná řada projektů zahrnuje optimalizaci sériových výrobků, podporu vývoje nových výrobků i podporu předvývoje nových konceptů strojů a jejich stavebních prvků. Během vývoje se zaměřujeme především na splnění funkčních a ekonomických požadavků zadavatele při respektování ergonomických, hygienických a jiných norem.

Součástí služeb jsou designové studie, ergonomické studie, návrh konceptu nových strojů, návrh a optimalizaci pohonu (spalovací motory, elektromotory a převodovky), konstrukce skříní z plastů a lehkých kovů, optimalizace částí a podsestav a modernizace strojů.

Stavební ocelové konstrukce

Významnou část našich konstrukčních aktivit Evektoru tvoří vývoj netradičních
ocelových stavebních konstrukcí.
Moderní architektura často využívá neobvyklé a komplexní tvary - jako tomu je
např. u konstrukce střechy nádraží King's Cross v Londýně, která vznikla ve spoluprácise společností Seele Pilsen.

Budovy - mapa

Cílem Evektoru v oblasti stavebních konstrukcí je přenášet zkušenosti a konstrukční principy z konstrukce letadel do nových oblastí a umožnit tak architektům ztvárnit jejich umělecké vize. Výsledkem jsou lehké a odolné konstrukce neobvyklých a složitých tvarů, které by dříve bylo možné realizovat jen velmi obtížně.

Průmyslový design

Studio průmyslového designu má dlouhodobé zkušenosti s návrhem interiérů letadel a automobilů, jako i na řadě designových konceptů nových strojů a zařízení.

Designový návrh měřícího zařízení

Designové návrhy průmyslových strojů a zařízení - obráběcí centra, zahradní mechanizace, přístroje pro domácnost, dopravní prostředky, atd.

Koncept bezpilotního vrtulníku

Kompletní designové studie interiéru i exteriéru automobilů, letadel, autobusů bevo osobních vagónů, včetně zpracování 3D modelu a vizualizace.

Studie interiéru malého letadla

Designové a ergonomické studie palubních desek, sedadel a ovládacích prvků, včetně počítačové simulace a vizualizace.

Koncept interiéru automobilu

Optimalizace interiéru automobilů z pohledu pohledu ergonomie a použitých materiálů.

Studie úprav automobilu

Návrh detailů a doplňků karoserie, zpětných zrcátek, koncových svítilen, tuningových kitů, atd.

Digitální malba automobilu

Digitální malba.

Počítačová vizualizace letadla
Počítačové vizualizace.

Konstrukce přípravků

Evektor nabízí své zkušenosti při vývoji a konstrukci sestavovacích a montážních přípravků.

Přípravek pro montáž křídla

Komplexní vývoj výrobních a montážních přípravků nejen pro letecký průmysl. Evektor se specializuje na konstrukci montážních a sestavovacích přípravků velkých rozměrů a montážních plošin. Důležitou součástí nabídky je vývoj programů pro CNC obrábění.

Kontaktní formulář